Tentang Pengejaran akan Kebenaran

Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia

JILID 6, Tentang Pengejaran akan Kebenaran I

Tentang Pengejaran akan Kebenaran adalah jilid keenam dari Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Buku ini berisi persekutuan dan khotbah khusus yang disampaikan Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus akhir zaman, kepada gereja-gereja. Khotbah dan persekutuan ini dengan jelas dan transparan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengejar kebenaran, dan apa makna penting mengejar kebenaran, menyingkapkan berbagai kesalahpahaman dan pemahaman menyimpang manusia tentang mengejar kebenaran, serta berbagai pemikiran dan pandangan keliru manusia, dan berbagai emosi negatif mereka, juga menjelaskan bagaimana menganalisis dan mengenali semua itu. Selain itu, khotbah dan persekutuan ini menunjukkan jalan kepada manusia untuk mengejar kebenaran dan masuk ke dalam kenyataan. Kebenaran-kebenaran ini sangat penting bagi orang-orang yang mengejar kebenaran untuk memperoleh keselamatan.

Perkataan Kristus pada Akhir Zaman

Unduh