Bagaimana pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman menyucikan dan menyelamatkan umat manusia?

3. Bagaimana pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman menyucikan dan menyelamatkan umat manusia? Ayat Alkitab untuk Referensi: "Dan kalau ada orang yang mendengar perkataan-Ku, dan tidak percaya, Aku tidak menghaki…

2019-06-04 10:25:37

Pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman dapat dilihat melalui hasil-hasil yang dicapai oleh pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman.

4. Pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman dapat dilihat melalui hasil-hasil yang dicapai oleh pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. (1) Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dilakukan untuk memurnika…

2019-06-04 10:29:38

Apa akibat dan hasil dari penolakan dunia keagamaan terhadap pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman?

5. Apa akibat dan hasil dari penolakan dunia keagamaan terhadap pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman? Firman Tuhan yang Relevan: Di setiap kurun waktu, Tuhan akan memulai pekerjaan yang baru, dan di masing-…

2019-06-04 10:33:05

Bagaimana pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman menyucikan dan menyelamatkan umat manusia?

3. Bagaimana pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman menyucikan dan menyelamatkan umat manusia? Ayat Alkitab untuk Referensi: "Dan kalau ada orang yang mendengar perkataan-Ku, dan tidak percaya, Aku tidak menghaki…

2019-06-04 10:25:37

Pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman dapat dilihat melalui hasil-hasil yang dicapai oleh pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman.

4. Pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman dapat dilihat melalui hasil-hasil yang dicapai oleh pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. (1) Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dilakukan untuk memurnika…

2019-06-04 10:29:38

Apa akibat dan hasil dari penolakan dunia keagamaan terhadap pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman?

5. Apa akibat dan hasil dari penolakan dunia keagamaan terhadap pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman? Firman Tuhan yang Relevan: Di setiap kurun waktu, Tuhan akan memulai pekerjaan yang baru, dan di masing-…

2019-06-04 10:33:05