Tuhan Menciptakan Hawa

(Kej 2:18-20) Lalu Tuhan Yahweh berfirman: "Tidak baik manusia sendirian, Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya." Dari tanah, Tuhan Yahweh membentuk segala binatang di padang, dan segala burung di u…

2019-05-09 06:47:33

Perintah Tuhan kepada Adam

(Kej 2:15-17) Dan Tuhan Yahweh mengambil manusia dan menempatkannya di taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Lalu Tuhan Yahweh memerintahkan manusia, demikian: "Dari semua pohon di taman ini engkau boleh makan…

2019-05-09 06:48:25

Tuhan Menggunakan Kulit Hewan untuk Membuat Pakaian bagi Adam dan Hawa

(Kej 3:20-21) Maka Adam memberi nama istrinya Hawa, karena ia adalah ibu dari semua yang hidup. Bagi Adam dan juga istrinya, Tuhan Yahweh membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Mari ki…

2019-05-09 06:48:57