Aplikasi Seluler mengenai Gereja Tuhan Yang Mahakuasa

Mendengarkan suara Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali!

Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Antologi Bacaan Firman Tuhan Yang Mahakuasa
Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Kategorie

Recital-latest-expression
Perkataan Tuhan Yang Mahakuasa (Cara untuk Mengenal Tuhan)

Aku telah mencari banyak orang di bumi ini untuk menjadi pengikut-Ku. Di antara para pengikut ini, ada yang melayani sebagai pendeta, ada yang menjadi pemimpin, ada yang membentuk anak muda, ada yang membangun umat, ada yang melakukan pelayanan. Aku membagi-bagi mereka ke dalam beragam kategori tersebut berdasarkan kesetiaan yang mereka tunjukkan kepada-Ku. Setelah semua manusia digolongkan berdasarkan jenis mereka, yaitu, setelah sifat setiap jenis manusia disingkapkan, saat itulah Aku akan menghitung setiap orang menurut jenis mereka masing-masing. Lalu Aku akan menempatkan setiap jenis itu pada tempat yang sesuai, sehingga Aku dapat mewujudkan tujuan keselamatan-Ku bagi umat manusia. Setelah itu, Aku akan memanggil kelompok-kelompok orang yang hendak Kuselamatkan untuk kembali ke rumah-Ku, lalu Aku mengizinkan semua orang ini untuk menerima pekerjaan-Ku di akhir zaman. Pada saat yang sama, Aku menggolongkan manusia menurut jenisnya, lalu memberi imbalan atau menghukum kepada setiap mereka berdasarkan perbuatannya. Itulah langkah-langkah yang terkandung dalam pekerjaan-Ku.

Kini Aku hidup di bumi, dan tinggal di antara manusia. Semua manusia sedang mengalami pekerjaan-Ku dan memperhatikan perkataan-Ku. Sejalan dengan itu, Aku menganugerahkan seluruh kebenaran kepada setiap pengikut-Ku, sehingga mereka dapat menerima kehidupan dari-Ku, dan dengan begitu, memperoleh jalan yang bisa mereka jejaki. Sebab Aku-lah Tuhan, Pemberi kehidupan. Selama sekian tahun pekerjaan-Ku, manusia sudah menerima banyak hal dan mengorbankan banyak hal, tetapi Aku berkata bahwa manusia tidak benar-benar percaya kepada-Ku. Ini karena manusia mengakui bahwa Akulah Tuhan hanya dengan bibir mereka, padahal mereka tidak setuju dengan kebenaran yang Kukatakan. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan kebenaran seperti yang Kutuntut dari mereka. Artinya, manusia hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi tidak mengakui keberadaan kebenaran. Manusia hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi tidak mengakui keberadaan kehidupan. Manusia hanya mengakui nama Tuhan, tetapi tidak mengakui hakikat-Nya. Oleh karena sikapnya itu, manusia telah menjadi kejijikan bagi-Ku. Sebab manusia hanya memakai kata-kata yang terdengar indah di telinga untuk menipu-Ku, dan tak seorang pun yang menyembah-Ku dengan segenap hati. Perkataanmu mengandung godaan si ular. Terlebih lagi, perkataanmu itu sangat angkuh, pernyataan lantang sang penghulu malaikat. Terlebih lagi, perbuatan kalian tercemar dan tercela dengan aib; Hasratmu yang tak wajar dan maksud-maksudmu yang penuh dengki itu menusuk telinga. Engkau telah menjadi ngengat di dalam rumah-Ku, hal menjijikkan yang patut dibuang. Tak seorang pun dari antaramu yang menyukai kebenaran, sebaliknya engkau semua adalah orang-orang yang ingin mendapat berkat, ingin naik ke surga, dan ingin menyaksikan pemandangan hebat ketika Kristus mengerahkan kuasa-Nya di bumi. Akan tetapi, pernahkah terpikir olehmu bagaimana mungkin seseorang yang sepertimu, yang begitu rusak, dan sama sekali tidak mengenal siapa Tuhan itu, bisa layak mengikuti Tuhan? Bagaimana mungkin engkau bisa naik ke surga? Bagaimana mungkin engkau layak menyaksikan kemegahan, yang belum pernah ada sebelumnya dalam segala kecermelangan itu? Mulutmu penuh dengan kata-kata tipuan dan kekejian, pengkhianatan dan kesombongan. Belum pernah engkau ucapkan kata-kata tulus kepada-Ku, tak ada kata-kata kudus, tak ada kata-kata penyerahan diri pada-Ku saat engkau mengalami perkataan-Ku. Jadi, seperti apa imanmu itu? Hatimu dipenuhi dengan hasrat dan kekayaan, pikiranmu dipenuhi dengan harta benda. Setiap hari engkau memperhitungkan bagaimana mendapatkan sesuatu dari-Ku, berapa banyak kekayaan dan harta benda yang telah kau peroleh dari-Ku. Setiap hari engkau menantikan lebih banyak berkat diturunkan kepadamu, sehingga engkau bisa menikmati, lebih banyak dan lebih baik lagi, hal-hal yang bisa dinikmati. Bukan Aku yang ada dalam pikiranmu di setiap waktu, juga bukan kebenaran yang bersumber dari-Ku, melainkan suami (istri), putra dan putrimu, atau apa yang engkau makan dan pakai, dan bagaimana kenikmatanmu bisa lebih banyak dan lebih baik lagi. Bukankah pada saat kenyang pun engkau tidak jauh beda dengan mayat? Bahkan saat engkau berdandan dengan elok, bukankah engkau tetap seperti mayat hidup yang tidak memiliki kehidupan? Engkau bersusah-payah demi mengisi perut hingga rambutmu dipenuhi uban, tetapi tak seorang pun darimu yang mengorbankan sehelai rambut pun demi pekerjaan-Ku. Engkau selalu sibuk, menempa tubuh dan mengasah otakmu demi kepentingan dagingmu dan demi putra-putrimu, tetapi tak seorang pun yang peduli terhadap kehendak-Ku. Apa lagi yang masih kau inginkan dari-Ku?

Dalam melaksanakan pekerjaan-Ku, Aku tidak pernah terburu-buru. Bagaimana pun cara manusia mengikuti-Ku, Aku melakukan pekerjaan-Ku sesuai dengan setiap langkah, sesuai dengan rencana-Ku. Oleh karena itu, meskipun engkau begitu memberontak terhadap-Ku, Aku tetap tidak menghentikan pekerjaan-Ku, dan tetap menyampaikan perkataan seperti yang hendak Kuucapkan. Kupanggil semua orang yang sudah Kupilih sejak awal ke rumah-Ku, agar mereka mendengarkan perkataan-Ku. Lalu Aku menempatkan semua orang yang taat dan merindukan perkataan-Ku di depan takhta-Ku. Orang-orang yang menolak perkataan-Ku, mereka yang gagal menaati dan berserah kepada-ku dan orang-orang yang terang-terangan menentang-Ku, semuanya akan disisihkan untuk menunggu penghukuman akhir mereka. Semua manusia hidup di tengah-tengah kecemaran dan di bawah tangan si jahat, sehingga tidak banyak pengikut-Ku yang benar-benar haus akan kebenaran. Artinya, kebanyakan tidak menyembah-Ku dengan hati yang tulus atau dalam kebenaran, melainkan mencoba mendapatkan kepercayaan-Ku melalui kecemaran, pemberontakan, dan sikap-sikap yang menipu. Inilah alasan mengapa Aku berkata, “Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.” Semua orang yang dipanggil begitu rusak dan mereka semua hidup pada zaman yang sama, tetapi orang-orang yang dipilih hanyalah kelompok yang percaya dan mengakui kebenaran, serta melakukan kebenaran. Orang-orang ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari seluruhnya, dan dari antara orang-orang inilah Aku akan mendapatkan lebih banyak kemuliaan. Dengan mempertimbangkan perkataan ini, apakah engkau tahu jika engkau termasuk yang terpilih? Bagaimana nasib akhirmu nanti?

Sudah Kukatakan bahwa banyak orang mengikuti-Ku, tetapi hanya sedikit yang mengasihi-Ku dengan segenap hati. Mungkin beberapa orang berkata, “Mungkinkah aku rela membayar harga semahal itu jika aku tidak mengasihi-Mu? Mungkinkah aku mengikuti-Mu sejauh ini jika Aku tidak mengasihi-Mu?” Tentu saja, engkau punya banyak alasan, dan tentu saja kasihmu sangat besar, tetapi apa inti dari kasihmu untuk-Ku itu? Sesuai dengan namanya, “kasih” mengacu kepada emosi yang murni dan tanpa cela, dimana hati digunakan untuk mengasihi, merasa, dan memperhatikan sesama. Dalam kasih tidak ada syarat, tidak ada penghalang, dan tidak ada jarak. Dalam kasih tidak ada curiga, tidak ada tipu daya, tidak ada kelicikan. Dalam kasih tidak ada jarak dan tak ada kekotoran. Jika engkau mengasihi, engkau tidak akan menipu, mengeluh, berkhianat, memberontak, merampas, atau berusaha mendapatkan sesuatu atau memperoleh jumlah tertentu. Jika engkau mengasihi, engkau akan rela berkorban dan menanggung kesukaran, dan akan menjadi selaras dengan-Ku. Engkau akan meninggalkan semuanya untuk-Ku: keluargamu, masa depanmu, masa mudamu, dan perkawinanmu. Jika tidak begitu, kasihmu berarti bukanlah kasih sama sekali, melainkan tipuan dan pengkhianatan! Seperti apa kasihmu? Apakah kasih yang sejati? Atau palsu? Seberapa banyak yang sudah kaukorbankan? Seberapa banyak yang sudah kaupersembahkan? Seberapa banyak kasih yang sudah Kuterima darimu? Apakah kau tahu? Hatimu dipenuhi kejahatan, pengkhianatan, dan tipu daya, dan jika demikian, berapa banyak kekotoran yang ada dalam kasihmu? Engkau pikir sudah cukup banyak berkorban untuk-Ku. Engkau pikir kasihmu bagi-Ku sudahlah cukup. Lalu mengapa perkataan dan tindakanmu selalu mengandung pemberontakan dan tipu daya? Engkau mengikuti-Ku, tetapi tidak mengakui perkataan-Ku. Apa ini dianggap kasih? Engkau mengikuti-Ku, tetapi menyisihkan-Ku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikuti-Ku, tetapi tidak memercayai-Ku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikuti-Ku, tetapi tidak bisa menerima keberadaan-Ku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikuti-Ku, tetapi tidak memperlakukan-Ku dengan selayaknya dan selalu menyulitkan-Ku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikuti-Ku, tetapi mencoba memperdayai-Ku dan menipu-Ku dalam segala hal. Apakah ini dianggap kasih? Engkau melayani-Ku, tetapi tidak takut akan Aku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau menentang-Ku dalam segala hal dan segala perkara. Apakah semua ini dianggap kasih? Memang benar bahwa engkau sudah banyak berkorban, tetapi engkau tidak pernah melakukan apa yang Aku tuntut darimu. Bisakah ini dianggap kasih? Jika ditelaah dengan saksama, terbukti tidak ada sedikit pun kasih bagi-Ku di dalam dirimu. Setelah bertahun-tahun bekerja dan menyampaikan seluruh perkataan-Ku, berapa banyak yang sudah benar-benar engkau dapatkan? Tidak layakkah ini ditelusuri lagi dengan saksama? Aku peringatkan kepadamu: Orang-orang yang Kupanggil mendekat kepada-Ku bukan-lah mereka yang tanpa kerusakan. Orang-orang yang Kupilih adalah mereka yang benar-benar mengasihi-Ku. Oleh karena itu, hendaklah engkau berhati-hati dengan perkataan dan perbuatanmu, dan menguji maksud dan pikiranmu, sehingga tidak melampaui batas. Pada akhir zaman ini, berusahalah sedapat mungkin untuk mempersembahkan kasihmu di hadapan-Ku, sebab jika tidak, murka-Ku tidak akan pernah beranjak darimu!

Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Hanya Dia yang Mengalami Pekerjaan Tuhan yang Benar-Benar Percaya kepada Tuhan Penampakan Tuhan Telah Mendatangkan Zaman yang Baru Tuhan Mengendalikan Nasib Seluruh Umat Manusia Memandang Penampakan Tuhan dalam Penghakiman dan Hajaran-Nya Pandangan yang Harus Dimiliki Orang Percaya Manusia yang Rusak Tak Dapat Merepresentasikan Tuhan Cara Melakukan Pelayanan Rohani yang Harus Dilarang Dalam Imanmu kepada Tuhan, Engkau Harus Menaati Tuhan Janji-janji Bagi Mereka yang Telah Disempurnakan Orang Jahat Harus Dihukum Cara Mengenal Kenyataan Kerajaan Seribu Tahun Telah Tiba Engkau Harus Tahu Bahwa Tuhan yang Praktis adalah Tuhan Sendiri Mengenal Pekerjaan Tuhan Saat Ini Apakah Pekerjaan Tuhan Begitu Sederhana Seperti yang Dibayangkan Manusia? Engkau Harus Hidup demi Kebenaran Karena Engkau Percaya kepada Tuhan Deru Tujuh Guruh—Menubuatkan Bahwa Injil Kerajaan Akan Tersebar ke Seluruh Alam Semesta Perbedaan Mendasar Antara Tuhan yang Berinkarnasi dan Orang-Orang yang Dipakai oleh Tuhan Percaya kepada Tuhan Seharusnya Berfokus pada Kenyataan, bukan Ritual Keagamaan Hanya Mereka yang Mengenal Pekerjaan Tuhan Saat Ini yang Dapat Melayani Tuhan Orang-Orang yang Menaati Tuhan dengan Hati yang Benar Pasti Akan Dijadikan Milik Tuhan Zaman Kerajaan adalah Zaman Firman Segala Sesuatu Terlaksana oleh Firman Tuhan Hanya Mengasihi Tuhan-lah yang Berarti Sungguh-Sungguh Percaya kepada Tuhan Pembahasan Singkat Tentang "Kerajaan Seribu Tahun Telah Datang" Cara Petrus Mengenal Yesus Mereka yang Mengasihi Tuhan akan Selamanya Hidup dalam Terang-Nya Sudahkah Engkau Sekalian Hidup Kembali? Memiliki Watak yang Tidak Berubah Berarti Memusuhi Tuhan Kedua Inkarnasi Melengkapi Makna Penting Inkarnasi Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman (Bagian Satu) Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman (Bagian Dua) Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman Bagian Tiga Bagaimana Seharusnya Mengelola Misimu yang akan Datang? Bila Berbicara tentang Tuhan, Apakah Pemahamanmu? Makna Menjadi Seorang Manusia Sejati Apa yang Kauketahui tentang Iman? Tidak Satu Pun yang Berasal dari Daging Dapat Luput dari Hari Murka Juruselamat Telah Datang Kembali di Atas "Awan Putih" Pekerjaan Menyebarkan Injil Juga Merupakan Pekerjaan Menyelamatkan Manusia Pekerjaan di Zaman Hukum Taurat Kisah Nyata di Balik Pekerjaan pada Zaman Penebusan Engkau Seharusnya Tahu Bagaimana Seluruh Umat Manusia Telah Berkembang Hingga Hari Ini (Bagian Satu) Mengenai Sebutan dan Identitas (Bagian Dua) Mengenai Sebutan dan Identitas (Bagian Satu) Hanya Mereka yang Sudah Disempurnakan Bisa Menjalani Hidup yang Bermakna Bagaimana Mungkin Manusia yang Telah Mendefinisikan Tuhan dalam konsepsi-konsepsinya Dapat Menerima Penyingkapan Tuhan? Hanya Orang-Orang yang Mengenal Tuhan dan Pekerjaan-Nya Dapat Memuaskan Hati Tuhan Perbedaan Antara Pelayanan Tuhan yang Berinkarnasi dan Tugas Manusia Tuhan adalah Tuhan atas Seluruh Ciptaan Keberhasilan atau Kegagalan Tergantung pada Jalan yang Dijalani Manusia (Bagian Satu) Keberhasilan atau Kegagalan Tergantung pada Jalan yang Dijalani Manusia (Bagian Dua) Pekerjaan Tuhan dan Pekerjaan Manusia (Bagian Satu) Pekerjaan Tuhan dan Pekerjaan Manusia (Bagian Dua) Bagaimana Melayani Selaras Dengan Kehendak Tuhan Manusia yang Rusak Lebih Membutuhkan Keselamatan dari Tuhan yang Menjadi Daging (Bagian Satu) Manusia yang Rusak Lebih Membutuhkan Keselamatan dari Tuhan yang Menjadi Daging (Bagian Dua) Hakikat Daging yang Didiami oleh Tuhan (Bagian Satu) Pekerjaan Tuhan dan Penerapan Manusia (Bagian Satu) Hakikat Daging yang Didiami oleh Tuhan (Bagian Dua) Pekerjaan Tuhan dan Penerapan Manusia (Bagian Dua) Substansi Kristus adalah Ketaatan pada Kehendak Bapa Surgawi Tuhan dan Manusia akan Masuk ke Tempat Perhentian Bersama-sama Bagian Satu Tuhan dan Manusia akan Masuk ke Tempat Perhentian Bersama-sama Bagian Dua Ketika Engkau Melihat Tubuh Rohani Yesus Adalah Saat Tuhan Menciptakan Langit dan Bumi yang Baru Mereka yang Tidak Sesuai dengan Kristus Pastinya adalah Lawan Tuhan Banyak yang Dipanggil, Tetapi Sedikit yang Dipilih Engkau Harus Mencari Cara agar Dapat Selaras dengan Kristus Apakah Kamu Orang Percaya yang Sejati? Kristus Melakukan Pekerjaan Penghakiman dengan Kebenaran Tahukah Engkau? Tuhan Telah Melakukan Hal yang Hebat di antara Manusia Hanya Kristus Akhir Zaman yang Bisa Memberi Manusia Jalan Hidup yang Kekal Engkau Harus Mempersiapkan Perbuatan Baik yang Cukup untuk Tiba di Tempat Tujuanmu Kepada Siapakah Engkau Setia? Tiga Peringatan Sangatlah Penting untuk Memahami Watak Tuhan Cara Mengenal Tuhan yang di Bumi Sepuluh Ketetapan Administratif yang Harus Ditaati Orang Pilihan Tuhan di Zaman Kerajaan Engkau Sekalian Harus Mempertimbangkan Perbuatanmu Tuhan adalah Sumber Kehidupan Manusia Keluhan Yang Mahakuasa Manusia Hanya Dapat Diselamatkan dalam Pengelolaan Tuhan Perkataan Keempat Perkataan Kelima Perkataan Keenam Perkataan Ketujuh Perkataan Kedelapan Perkataan Kesembilan Perkataan Kesepuluh Perkataan Kedua Belas Perkataan Keenam Belas Perkataan Ketujuh Belas Perkataan Kedelapan Belas Perkataan Kesembilan Belas Perkataan yang Ke Duapuluh Perkataan Kedua Puluh Satu Perkataan Kedua Puluh Dua Perkataan Kedua Puluh Tiga Perkataan Kedua Puluh Enam Perkataan Kedua Puluh Tujuh Perkataan Kedua Puluh Delapan Perkataan Kedua Puluh Sembilan Tuhan itu Sendiri, Tuhan yang Unik III Mengenal Tiga Tahap Pekerjaan Tuhan adalah Jalan untuk Mengenal Tuhan (Bagian Satu) Engkau Seharusnya Tahu Bagaimana Seluruh Umat ManusiaTelah Berkembang Hingga Hari Ini (Bagian Dua)

0Hasil Pencarian