Kami persilakan semua pencari kebenaran untuk menghubungi kami.

Apa artinya diselamatkan? Apa yang dimaksud dengan memperoleh keselamatan penuh?

455

1. Apa artinya diselamatkan? Apa yang dimaksud dengan memperoleh keselamatan penuh?

Ayat Alkitab untuk Referensi:

"Ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan; tetapi ia yang percaya tidak akan dikutuk" (Markus 16:16).

"Sebab inilah darah-Ku, yaitu darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan atas dosa-dosa mereka" (Matius 26:28).

"Bukan setiap orang yang memanggil-Ku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam Kerajaan Surga; melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga" (Matius 7:21).

Firman Tuhan yang Relevan:

Pada masa itu, pekerjaan Yesus adalah penebusan seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepada-Nya diampuni; asalkan engkau percaya kepada-Nya, Dia akan menebusmu; jika engkau percaya kepada-Nya, engkau bukan lagi orang berdosa, engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan, dan secara bertahap harus dibuang. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya didapatkan oleh Yesus, tetapi manusia tidak lagi terikat oleh dosa, dosa-dosanya telah diampuni: asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi terikat oleh dosa.

Dikutip dari "Visi Pekerjaan Tuhan (2)"

dalam "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Umat manusia hanya perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat agar dosa-dosanya diampuni. Secara harfiah, dosa manusia tidak lagi menjadi penghalang baginya untuk mencapai keselamatan dan datang ke hadapan Tuhan, dan tidak lagi menjadi pijakan yang dapat digunakan Iblis untuk mendakwa manusia. Hal itu karena Tuhan sendiri telah melakukan pekerjaan yang nyata, telah menjadi serupa dan mencicipi daging yang dikuasai dosa, dan Tuhan sendirilah yang menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, manusia turun dari kayu salib, ditebus, dan diselamatkan berkat daging Tuhan, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa ini.

Dikutip dari "Manusia Hanya Dapat

Diselamatkan dalam Pengelolaan Tuhan"

dalam "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Daging manusia adalah milik Iblis, penuh dengan watak ketidaktaatan, sesuatu yang sangat tercemar, sesuatu yang najis. Orang-orang mengidamkan terlalu banyak kenikmatan daging, dan ada terlalu banyak perwujudan dari keinginan daging; inilah sebabnya, Tuhan memandang hina kedagingan manusia sampai pada tahap tertentu. Ketika orang membuang hal-hal yang cemar dan rusak dari Iblis, mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Namun, jika mereka tetap tidak melepaskan diri mereka sendiri dari kecemaran dan kerusakan, mereka akan tetap hidup di bawah kekuasaan Iblis. Persekongkolan, kecurangan, dan kebengkokan manusia, semuanya berasal dari Iblis; dengan menyelamatkanmu, itu berarti memungkinkanmu terlepas dari hal-hal ini. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin salah; semuanya demi menyelamatkan manusia dari kegelapan. Ketika engkau telah percaya sampai pada titik tertentu dan dapat melepaskan dirimu sendiri dari kerusakan daging, dan tidak lagi dibelenggu oleh kerusakan ini, tidakkah engkau sudah diselamatkan? Ketika engkau berada di bawah kekuasaan Iblis, engkau tidak mampu memanifestasikan Tuhan, engkau adalah seorang yang cemar dan tidak bisa menerima warisan Tuhan. Setelah engkau ditahirkan dan disempurnakan, engkau akan menjadi suci, engkau menjadi orang yang benar, dan engkau akan diberkati Tuhan dan menyenangkan-Nya.

Dikutip dari "Penerapan (2)"

dalam "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Jika orang mampu memuaskan Tuhan saat melakukan tugasnya, berprinsip dalam perkataan dan tindakannya, serta dapat memasuki kenyataan semua aspek kebenaran, dia akan menjadi orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan dan firman Tuhan sepenuhnya efektif bagi orang ini, bahwa firman Tuhan menjadi hidupnya. Dia memperoleh kebenaran, dan dia dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setelah ini, sifat dagingnya, yaitu landasan dari keberadaannya yang semula, akan berguncang dan runtuh. Setelah seseorang menjadikan firman Tuhan sebagai hidupnya, dia menjadi orang yang baru. Firman Tuhan menjadi hidupnya; visi pekerjaan Tuhan, tuntutan-Nya atas manusia, pengungkapan-Nya tentang manusia, dan standar bagi kehidupan yang benar yang dituntut Tuhan agar dicapai manusia menjadi hidupnya—dia hidup sesuai dengan firman dan kebenaran ini, dan orang ini disempurnakan oleh firman Tuhan. Dia mengalami kelahiran kembali dan menjadi manusia baru melalui firman-Nya.

Dikutip dari "Cara Menempuh Jalan Petrus"

dalam "Rekaman Pembicaraan Kristus"

Jika mereka ingin diselamatkan dan ingin sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan, maka semua orang yang mengikuti Tuhan harus menghadapi pencobaan dan serangan besar maupun kecil dari Iblis. Mereka yang keluar dari pencobaan dan serangan ini dan mampu mengalahkan Iblis sepenuhnya adalah mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini berarti, mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan adalah mereka yang telah mengalami ujian Tuhan, dan yang telah dicobai dan diserang oleh Iblis berulang kali. Mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan memahami kehendak dan tuntutan Tuhan, dan mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan mereka tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan Iblis. Mereka yang diselamatkan bagi Tuhan memiliki kejujuran, mereka baik hati, mereka bisa membedakan antara kasih dan kebencian, mereka memiliki rasa keadilan dan bersikap rasional, dan mereka mampu memedulikan Tuhan serta menghargai semua yang berasal dari Tuhan. Orang-orang semacam itu tidak diikat, dimata-matai, dituduh, ataupun disiksa oleh Iblis, mereka sepenuhnya bebas, mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya.

Dikutip dari "Pekerjaan Tuhan, Watak Tuhan, dan Tuhan itu Sendiri II"

dalam "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Kebenaran hari ini diberikan kepada mereka yang merindukan dan mencarinya. Keselamatan ini diberikan kepada mereka yang rindu diselamatkan oleh Tuhan, dan tidak hanya dimaksudkan untuk engkau sekalian dapatkan, tetapi juga supaya engkau sekalian bisa didapatkan oleh Tuhan. Engkau sekalian mendapatkan Tuhan agar Dia bisa mendapatkan engkau. Pada hari ini Aku telah menyampaikan firman ini kepadamu, dan engkau telah mendengarnya, maka engkau harus melakukannya sesuai dengan firman ini. Pada akhirnya, ketika engkau sekalian melakukan perkataan ini, saat itulah Aku telah mendapatkan engkau melalui perkataan-perkataan ini; selain itu, engkau juga akan mendapatkan perkataan ini, yang berarti, engkau sekalian akan memperoleh keselamatan tertinggi. Setelah engkau ditahirkan, engkau akan menjadi seorang manusia sejati.

Dikutip dari "Pengalaman Petrus:

Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman"

dalam "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Jika orang mengalami sampai datangnya hari ketika pandangan mereka tentang kehidupan dan makna serta dasar dari keberadaan mereka telah sepenuhnya berubah, ketika mereka telah berubah sepenuhnya, dan telah menjadi orang lain, bukankah ini akan luar biasa? Ini perubahan besar, perubahan yang menghancurkan bumi. Hanya jika engkau tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, status, uang, kesenangan, dan kemewahan dunia, dan dapat dengan mudah melupakannya, engkau akan memiliki keserupaan dengan manusia. Mereka yang pada akhirnya akan disempurnakan adalah kelompok orang seperti ini; mereka hidup demi kebenaran, hidup demi Tuhan, dan hidup demi keadilan. Inilah keserupaan dengan manusia yang sejati.

Dikutip dari "Memahami Persamaan dan Perbedaan dalam Natur Manusia"

dalam "Rekaman Pembicaraan Kristus"

MediaTerkait