Kami persilakan semua pencari kebenaran untuk menghubungi kami.

Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru

Warna yang Kuat

Tema

Font

Ukuran Font

Spasi Baris

Lebar laman

% Hasil Pencarian

Hasil tidak ditemukan

77 Isi Hidupmu Dengan Firman Tuhan

Kecepatan

77 Isi Hidupmu Dengan Firman Tuhan

I

Mulai s'karang, bicarakan firman Tuhan.

Saat berkumpul, bersekutu dalam keb'naran,

c'rita yang kau tahu tentang firman Tuhan,

yang kau lakukan, dan bagaimana Roh bekerja.

Saat luang, bicarakan firman Tuhan.

Jangan bicara kosong! Oh~

Isi hidupmu dengan firman-Nya,

kau benar orang percaya!

Kau benar orang percaya!

II

Saat bersekutu, Roh Kudus 'kan mencerahkanmu.

Bekerja sama 'tuk buat dunia penuh firman.

Jika kau tidak memasukinya, Tuhan takkan bekerja.

Jika tak bicara, kau tak disinari-Nya.

Saat luang, bicarakan firman Tuhan.

Jangan bicara kosong! Oh~

Isi hidupmu dengan firman-Nya,

kau benar orang percaya!

Kau benar orang percaya!

III

Bahkan jika pers'kutuanmu dangkal,

tak mengapa, tak apa.

Tiada dangkal, tiada kedalaman.

Harus ada proses. Oh~

Yang kau lakukan membuatmu mendapat

pengertian penerangan Roh Kudus atasmu,

tahu bagaimana makan minum firman-Nya,

masuk dalam kenyataan firman-Nya.

Dengan kemauan 'tuk kerja sama

kau akan mendapatkan karya Roh Kudus!

Saat luang, bicarakan firman Tuhan.

Jangan bicara kosong! Oh~

Isi hidupmu dengan firman-Nya,

kau benar orang percaya! Oh~

Kau benar orang percaya! Oh~

Kau benar orang percaya! Oh~

Kau benar orang percaya!

dari "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"

Sebelumnya:Perhatikan Nasib Umat Manusia

Selanjutnya:Arti Sejati Iman Pada Tuhan

MediaTerkait