Aplikasi Seluler mengenai Gereja Tuhan Yang Mahakuasa

Mendengarkan suara Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali!

Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Antologi Bacaan Firman Tuhan Yang Mahakuasa
Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Kategorie

Recital-latest-expression
Perkataan Tuhan Yang Mahakuasa (Cara untuk Mengenal Tuhan)

Siapakah yang tinggal di dalam rumah-Ku? Siapakah yang telah membela Aku? Siapakah yang menderita demi nama-Ku? Siapakah yang mengikrarkan janjinya di hadapan-Ku? Siapakah yang mengikut Aku sampai sekarang namun tidak menjadi acuh tak acuh? Mengapa semua manusia menjadi dingin dan tidak berperasaan? Mengapa umat manusia meninggalkan Aku? Mengapa segenap manusia menjadi lelah terhadap Aku? Mengapa tidak ada kehangatan di dunia manusia? Sementara di Sion, Aku telah merasakan kehangatan yang ada di surga, dan sementara di Sion Aku telah menikmati berkat yang ada di surga. Sekali lagi, Aku telah hidup di tengah-tengah manusia, merasakan kepahitan di dunia manusia, menyaksikan dengan mata kepala-Ku sendiri semua keadaan berbeda yang ada di antara manusia. Tanpa disadari, manusia telah berubah seiring dengan perubahan-Ku, dan hanya dengan cara demikian ia telah sampai pada masa sekarang. Aku tidak menghendaki manusia berbuat apa saja demi Aku, dan juga tidak mengharuskan agar dia bertumbuh demi Aku. Aku hanya ingin dia mampu selaras dengan rencana-Ku, tidak melawan Aku atau menjadi tanda aib bagi-Ku, dan memberikan kesaksian yang baik bagi-Ku. Di antara manusia, ada orang-orang yang telah memberi kesaksian yang baik bagi-Ku dan memuliakan nama-Ku, namun bagaimana mungkin perbuatan manusia, perilaku manusia dapat memuaskan hati-Ku? Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan-Ku atau menggenapi kehendak-Ku? Dari gunung dan air di bumi, serta bunga, rumput, dan pepohonan di bumi, tidak hanya satu tetapi semuanya menunjukkan pekerjaan tangan-Ku, bukan hanya satu tetapi semuanya ada bagi nama-Ku. Namun mengapa manusia tidak mampu mencapai standar yang Kuinginkan? Mungkinkah ini karena kedudukannya yang sangat hina? Mungkinkah karena kedudukan-Ku yang lebih tinggi dari dia? Mungkinkah Aku terlalu kejam padanya? Mengapa manusia selalu takut akan tuntutan-Ku? Hari ini, di antara segenap penghuni kerajaan-Ku, mengapa engkau sekalian hanya mendengarkan suara-Ku tetapi tidak ingin melihat wajah-Ku? Mengapa engkau sekalian hanya memperhatikan firman-Ku tanpa mencoba menghubungkannya dengan Roh-Ku? Mengapa engkau sekalian memisahkan Aku antara di surga dan di bumi? Mungkinkah Aku, tatkala berada di bumi, tidak sama seperti ketika Aku berada di surga? Mungkinkah Aku, saat berada di surga, tidak bisa turun ke bumi? Mungkinkah Aku, ketika berada di bumi, tidak layak untuk dilahirkan di surga? Sepertinya Aku, tatkala berada di bumi, adalah makhluk hina, seakan-akan Aku, saat berada di surga, adalah makhluk mulia, dan seolah-olah ada jurang pemisah yang tak terseberangi antara surga dan bumi. Tetapi di dunia manusia mereka tidak tahu sama sekali tentang asal-usul ini, tetapi selama ini segalanya telah bertentangan dengan-Ku, seolah-olah firman-Ku hanya berdengung dan tanpa makna. Semua orang menghabiskan banyak energi untuk memahami firman-Ku, melakukan penyelidikan mereka sendiri tentang kemiripan lahiriah-Ku, namun semua menemui kegagalan, tanpa hasil apa pun yang dapat ditunjukkan, malah mendapat teguran melalui firman-Ku dan tidak berani bangkit lagi.

Ketika Aku menguji iman manusia, tidak seorang pun memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian yang benar, tidak ada yang mampu mempersembahkan segala yang dimilikinya; namun, manusia terus bersembunyi dan enggan membuka diri, seolah-olah Aku hendak merampas hatinya. Bahkan Ayub sesungguhnya tidak pernah bertahan dalam ujian, ia juga tidak mengeluarkan perkataan yang menyenangkan di tengah-tengah penderitaan. Segala yang dapat diperbuat manusia ibarat menghasilkan sedikit daun hijau samar-samar dalam kehangatan musim semi; ia tidak pernah tetap menghijau dalam embusan angin sejuk di musim dingin. Karena kurus kering dalam tingkat pertumbuhannya, manusia tidak dapat memenuhi tujuan-Ku. Pada segenap umat manusia, tidak seorang pun yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, sebab manusia pada dasarnya sama dan tidak berbeda satu sama lain, dengan sedikit hal yang membedakan mereka satu dengan lainnya. Itulah sebabnya, bahkan hingga saat ini manusia masih belum dapat sepenuhnya mengetahui pekerjaan-Ku. Namun ketika hajaran-Ku turun atas segenap umat manusia maka, tanpa sepengetahuan mereka sendiri, manusia menjadi paham akan pekerjaan-Ku, dan tanpa Aku berbuat apa pun atau memaksa siapa pun, manusia akan mengenal Aku, dan dengan demikian dapat memahami pekerjaan-Ku. Inilah rencana-Ku, aspek dari pekerjaan-Ku yang nyata, dan itulah yang seharusnya diketahui manusia. Di dalam kerajaan-Ku, banyak sekali ciptaan mulai bangkit kembali dan mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Karena berbagai perubahan keadaan bumi, batasan antara satu daratan dengan yang lain juga mulai bergeser. Sebelumnya, Aku telah menubuatkan: Ketika daratan terpisah dari daratan, dan daratan bersatu dengan daratan, inilah waktunya ketika Aku akan menghancurkan semua bangsa menjadi berkeping-keping. Saat ini, Aku akan memperbarui segenap ciptaan dan memisahkan ulang seluruh alam semesta, dengan demikian menata alam semesta secara teratur, mengubah keadaan yang lama menjadi baru. Inilah rencana-Ku. Inilah pekerjaan-Ku. Ketika bangsa-bangsa dan segenap manusia di dunia semua kembali di hadapan takhta-Ku, Aku akan mengambil seluruh karunia surgawi dan menganugerahkannya kepada dunia manusia, sehingga, berkat Aku, dunia itu akan penuh dengan segala karunia yang tak tertandingi. Tetapi selama dunia lama terus ada, Aku akan melontarkan amarah-Ku atas bangsa-bangsanya, secara terang-terangan mengumumkan perintah administratif-Ku kepada seluruh alam semesta, dan memberikan hajaran kepada siapa pun yang melanggarnya:

Ketika Aku memalingkan wajah-Ku kepada alam semesta untuk berfirman, seluruh umat manusia mendengar suara-Ku, dan kemudian melihat semua pekerjaan yang telah Kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang bertentangan dengan kehendak-Ku, artinya, barangsiapa yang menentang Aku dengan perbuatan manusia, akan tumbang di bawah hajaran-Ku. Aku akan mengambil beraneka ragam bintang di langit dan menjadikannya baru, dan berkat Aku, matahari dan bulan akan diperbarui—langit tidak akan lagi seperti sebelumnya; segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semuanya akan menjadi sempurna melalui firman-Ku. Banyak bangsa di alam semesta akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh bangsa-Ku, sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya dan menjadi suatu bangsa yang memuja Aku; seluruh bangsa di bumi akan dihancurkan, dan akan lenyap. Manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan akan dimusnahkan; semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh api-Ku yang menyala-nyala―kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, sisanya akan diubah menjadi abu. Ketika Aku menghajar banyak orang, mereka yang berada di dunia agamawi, dalam taraf yang berbeda, kembali ke kerajaan-Ku, ditaklukkan oleh pekerjaan-Ku, karena mereka akan melihat kedatangan Yang Mahakudus yang berada di atas awan putih. Segenap umat manusia akan mengikuti golongan mereka sendiri, dan akan menerima hajaran yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka semua yang telah menentang Aku akan binasa; sedang mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan Aku, karena mereka telah membebaskan diri mereka sendiri, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan putra-Ku dan umat-Ku. Aku akan menyatakan diri-Ku kepada banyak orang dan berbagai bangsa, memperdengarkan suara-Ku sendiri di atas bumi untuk menyatakan penyempurnaan pekerjaan-Ku yang besar bagi segenap umat manusia yang akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri.

Selagi suara-Ku kian meninggi, Aku juga mengamati keadaan alam semesta. Melalui firman-Ku, banyak sekali ciptaan yang seluruhnya dijadikan baru. Surga berubah, dan bumi pun berubah. Umat manusia terlihat dalam wujud aslinya dan, lambat laun, masing-masing menurut golongannya, tanpa disadari orang-orang menemukan jalan mereka kembali ke pelukan keluarga mereka. Karena hal ini, Aku akan merasa sangat senang. Aku bebas dari gangguan, dan pekerjaan agung-Ku menjadi sempurna, tidak ada yang menyadari, seluruh ciptaan diubahkan, tidak ada yang menyangka. Ketika Aku menciptakan dunia, Aku membentuk segala sesuatu sesuai dengan jenisnya, membuat semuanya dengan bentuk nyata yang berhimpun dengan sesama jenisnya. Dengan semakin mendekatnya akhir dari rencana pengelolaan-Ku, Aku akan mengembalikan kondisi penciptaan seperti sebelumnya, Aku akan memulihkan segalanya seperti semula, mengubah segalanya secara mendalam, sehingga semuanya akan kembali ke inti dari rencana-Ku. Saatnya telah tiba! Tahap terakhir dalam rencana-Ku akan segera tergenapi. Ah, dunia lama yang sudah cemar! Engkau pasti akan tunduk pada firman-Ku! Engkau pasti akan menjadi tidak berarti karena rencana-Ku! Ah, begitu banyaknya ciptaan! Engkau akan memperoleh hidup baru dalam firman-Ku, sebab kini engkau memiliki Tuhan Yang Berdaulat! Ah, dunia baru yang murni dan tak bercacat! Engkau pasti akan bangkit kembali dalam Kemuliaan-Ku! Ah, Bukit Sion! Jangan diam lagi. Aku telah kembali dengan penuh kemenangan! Dari tengah-tengah ciptaan itu, Aku mengamati seluruh bumi. Di bumi, umat manusia telah memulai kehidupan baru, telah memperoleh harapan baru. Ah, umat-Ku! Bagaimana mungkin engkau sekalian tidak hidup kembali di dalam terang-Ku? Bagaimana mungkin engkau sekalian tidak melompat kegirangan dalam bimbingan-Ku? Daratan berteriak dengan sorak-sorai, air bergemuruh dengan tawa riang! Ah, Israel yang dibangkitkan kembali! Bagaimana mungkin engkau tidak merasa bangga karena tempat tujuan-Ku yang kutetapkan sejak semula? Siapakah yang menangis? Siapakah yang meratap? Israel yang lama telah berakhir, dan Israel hari ini telah bangkit, tegak dan menjulang tinggi di dunia, telah bertahan di dalam hati seluruh umat manusia. Israel hari ini pasti akan mencapai sumber eksistensi melalui umat-Ku! Ah, Mesir yang penuh kebencian! Sungguhkah engkau tidak tetap bertahan menentang Aku? Bagaimana mungkin engkau memanfaatkan belas kasihan-Ku dan mencoba menghindar dari hajaran-Ku? Bagaimana mungkin engkau tidak berada dalam hajaran-Ku? Semua orang yang Kucintai pasti akan hidup untuk selama-lamanya, dan semua orang yang menentang Aku pasti akan Kuhajar untuk selama-lamanya. Karena Aku adalah Tuhan yang cemburu, Aku tidak akan dengan mudah menyayangkan umat manusia atas segala yang telah mereka perbuat. Aku akan mengawasi seluruh bumi, dan menampakkan diri di Timur dunia dengan kebenaran, kemegahan, murka, dan hajaran, Aku akan menyatakan diri-Ku kepada segenap umat manusia!

29 Maret, 1992

Perkataan Kristus pada Akhir Zaman (Pilihan)

Hanya Dia yang Mengalami Pekerjaan Tuhan yang Benar-Benar Percaya kepada Tuhan Penampakan Tuhan Telah Mendatangkan Zaman yang Baru Tuhan Mengendalikan Nasib Seluruh Umat Manusia Memandang Penampakan Tuhan dalam Penghakiman dan Hajaran-Nya Pandangan yang Harus Dimiliki Orang Percaya Manusia yang Rusak Tak Dapat Merepresentasikan Tuhan Cara Melakukan Pelayanan Rohani yang Harus Dilarang Dalam Imanmu kepada Tuhan, Engkau Harus Menaati Tuhan Janji-janji Bagi Mereka yang Telah Disempurnakan Orang Jahat Harus Dihukum Cara Mengenal Kenyataan Kerajaan Seribu Tahun Telah Tiba Engkau Harus Tahu Bahwa Tuhan yang Praktis adalah Tuhan Sendiri Mengenal Pekerjaan Tuhan Saat Ini Apakah Pekerjaan Tuhan Begitu Sederhana Seperti yang Dibayangkan Manusia? Engkau Harus Hidup demi Kebenaran Karena Engkau Percaya kepada Tuhan Deru Tujuh Guruh—Menubuatkan Bahwa Injil Kerajaan Akan Tersebar ke Seluruh Alam Semesta Perbedaan Mendasar Antara Tuhan yang Berinkarnasi dan Orang-Orang yang Dipakai oleh Tuhan Percaya kepada Tuhan Seharusnya Berfokus pada Kenyataan, bukan Ritual Keagamaan Hanya Mereka yang Mengenal Pekerjaan Tuhan Saat Ini yang Dapat Melayani Tuhan Orang-Orang yang Menaati Tuhan dengan Hati yang Benar Pasti Akan Dijadikan Milik Tuhan Zaman Kerajaan adalah Zaman Firman Segala Sesuatu Terlaksana oleh Firman Tuhan Hanya Mengasihi Tuhan-lah yang Berarti Sungguh-Sungguh Percaya kepada Tuhan Pembahasan Singkat Tentang "Kerajaan Seribu Tahun Telah Datang" Cara Petrus Mengenal Yesus Mereka yang Mengasihi Tuhan akan Selamanya Hidup dalam Terang-Nya Sudahkah Engkau Sekalian Hidup Kembali? Memiliki Watak yang Tidak Berubah Berarti Memusuhi Tuhan Kedua Inkarnasi Melengkapi Makna Penting Inkarnasi Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman (Bagian Satu) Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman (Bagian Dua) Pengalaman Petrus: Pengetahuannya tentang Hajaran dan Penghakiman Bagian Tiga Bagaimana Seharusnya Mengelola Misimu yang akan Datang? Bila Berbicara tentang Tuhan, Apakah Pemahamanmu? Makna Menjadi Seorang Manusia Sejati Apa yang Kauketahui tentang Iman? Tidak Satu Pun yang Berasal dari Daging Dapat Luput dari Hari Murka Juruselamat Telah Datang Kembali di Atas "Awan Putih" Pekerjaan Menyebarkan Injil Juga Merupakan Pekerjaan Menyelamatkan Manusia Pekerjaan di Zaman Hukum Taurat Kisah Nyata di Balik Pekerjaan pada Zaman Penebusan Engkau Seharusnya Tahu Bagaimana Seluruh Umat Manusia Telah Berkembang Hingga Hari Ini (Bagian Satu) Mengenai Sebutan dan Identitas (Bagian Dua) Mengenai Sebutan dan Identitas (Bagian Satu) Hanya Mereka yang Sudah Disempurnakan Bisa Menjalani Hidup yang Bermakna Bagaimana Mungkin Manusia yang Telah Mendefinisikan Tuhan dalam konsepsi-konsepsinya Dapat Menerima Penyingkapan Tuhan? Hanya Orang-Orang yang Mengenal Tuhan dan Pekerjaan-Nya Dapat Memuaskan Hati Tuhan Perbedaan Antara Pelayanan Tuhan yang Berinkarnasi dan Tugas Manusia Tuhan adalah Tuhan atas Seluruh Ciptaan Keberhasilan atau Kegagalan Tergantung pada Jalan yang Dijalani Manusia (Bagian Satu) Keberhasilan atau Kegagalan Tergantung pada Jalan yang Dijalani Manusia (Bagian Dua) Pekerjaan Tuhan dan Pekerjaan Manusia (Bagian Satu) Pekerjaan Tuhan dan Pekerjaan Manusia (Bagian Dua) Bagaimana Melayani Selaras Dengan Kehendak Tuhan Manusia yang Rusak Lebih Membutuhkan Keselamatan dari Tuhan yang Menjadi Daging (Bagian Satu) Manusia yang Rusak Lebih Membutuhkan Keselamatan dari Tuhan yang Menjadi Daging (Bagian Dua) Hakikat Daging yang Didiami oleh Tuhan (Bagian Satu) Pekerjaan Tuhan dan Penerapan Manusia (Bagian Satu) Hakikat Daging yang Didiami oleh Tuhan (Bagian Dua) Pekerjaan Tuhan dan Penerapan Manusia (Bagian Dua) Substansi Kristus adalah Ketaatan pada Kehendak Bapa Surgawi Tuhan dan Manusia akan Masuk ke Tempat Perhentian Bersama-sama Bagian Satu Tuhan dan Manusia akan Masuk ke Tempat Perhentian Bersama-sama Bagian Dua Ketika Engkau Melihat Tubuh Rohani Yesus Adalah Saat Tuhan Menciptakan Langit dan Bumi yang Baru Mereka yang Tidak Sesuai dengan Kristus Pastinya adalah Lawan Tuhan Banyak yang Dipanggil, Tetapi Sedikit yang Dipilih Engkau Harus Mencari Cara agar Dapat Selaras dengan Kristus Apakah Kamu Orang Percaya yang Sejati? Kristus Melakukan Pekerjaan Penghakiman dengan Kebenaran Tahukah Engkau? Tuhan Telah Melakukan Hal yang Hebat di antara Manusia Hanya Kristus Akhir Zaman yang Bisa Memberi Manusia Jalan Hidup yang Kekal Engkau Harus Mempersiapkan Perbuatan Baik yang Cukup untuk Tiba di Tempat Tujuanmu Kepada Siapakah Engkau Setia? Tiga Peringatan Sangatlah Penting untuk Memahami Watak Tuhan Cara Mengenal Tuhan yang di Bumi Sepuluh Ketetapan Administratif yang Harus Ditaati Orang Pilihan Tuhan di Zaman Kerajaan Engkau Sekalian Harus Mempertimbangkan Perbuatanmu Tuhan adalah Sumber Kehidupan Manusia Keluhan Yang Mahakuasa Manusia Hanya Dapat Diselamatkan dalam Pengelolaan Tuhan Perkataan Keempat Perkataan Kelima Perkataan Keenam Perkataan Ketujuh Perkataan Kedelapan Perkataan Kesembilan Perkataan Kesepuluh Perkataan Kedua Belas Perkataan Keenam Belas Perkataan Ketujuh Belas Perkataan Kedelapan Belas Perkataan Kesembilan Belas Perkataan yang Ke Duapuluh Perkataan Kedua Puluh Satu Perkataan Kedua Puluh Dua Perkataan Kedua Puluh Tiga Perkataan Kedua Puluh Enam Perkataan Kedua Puluh Tujuh Perkataan Kedua Puluh Delapan Perkataan Kedua Puluh Sembilan Tuhan itu Sendiri, Tuhan yang Unik III Mengenal Tiga Tahap Pekerjaan Tuhan adalah Jalan untuk Mengenal Tuhan (Bagian Satu) Engkau Seharusnya Tahu Bagaimana Seluruh Umat ManusiaTelah Berkembang Hingga Hari Ini (Bagian Dua)

0Hasil Pencarian