Kami persilakan semua pencari kebenaran untuk menghubungi kami.

Kesaksian bagi Kristus di Akhir Zaman

(Dua Puluh Kebenaran Menjadi Saksi Tuhan)

  • 1
  • 2
  • 3

Kata Pengantar

Bagian Satu

20 Kebenaran Terkait Penyebaran Injil dan Bersaksi bagi Tuhan

I. Kebenaran Mengenai Inkarnasi Tuhan

II. Kebenaran Mengenai Ketiga Tahap Pekerjaan Tuhan dalam Menyelamatkan Umat Manusia

III. Kebenaran Mengenai Pekerjaan Penghakiman Tuhan pada Akhir Zaman

IV. Kebenaran Mengenai Hubungan Antara Ketiga Tahap Pekerjaan Tuhan dan Nama-Nama-Nya

V. Perbedaan Antara Pekerjaan Penghakiman Tuhan pada Akhir Zaman dan Pekerjaan Penebusan-Nya pada Zaman Kasih Karunia

VI. Perbedaan Antara Diselamatkan pada Zaman Kasih Karunia dan Keselamatan Penuh pada Zaman Kerajaan

VII. Perbedaan Antara Jalan Pertobatan pada Zaman Kasih Karunia dan Jalan Hidup yang Kekal pada Akhir Zaman

VIII. Perbedaan Antara Pekerjaan Tuhan dan Pekerjaan Manusia

IX. Kristus adalah Perwujudan Tuhan itu Sendiri

X. Kebenaran Mengenai Cara Mengenal Tuhan

XI. Kebenaran Mengenai Hubungan Antara Tuhan dan Alkitab

XII. Kebenaran Mengenai Gadis-Gadis Bijaksana yang Mendengar Suara Tuhan

XIII. Makna Penting Tuhan Berinkarnasi di Tiongkok pada Akhir Zaman

XIV. Perbedaan Antara Gereja Tuhan dan Organisasi Keagamaan

XV. Cara Memahami Esensi Dunia Keagamaan yang Menentang Tuhan

XVI. Apakah Tuhan Tiga Pribadi atau Satu Tuhan yang Sejati?

XVII. Bagaimana Cara Membedakan Antara Realitas Kebenaran dan Pengetahuan Teologis

XVIII. Apa yang Dimaksud dengan Mengikuti Kehendak Tuhan dan Apa yang dimaksud dengan Kesaksian Sejati?

XIX. Mengapa Jalan Yang Benar Mengalami Penganiayaan Sejak Zaman Dahulu Kala?

XX. Makna Sejati Pengangkatan dan Diangkat ke Hadapan Takhta Tuhan

  • 1
  • 2
  • 3